Vídeo resumen: Pedro Sánchez en Zaragoza (13/mayo)

Vídeo resumen del acto de Pedro Sánchez en Zaragoza (13/mayo/2019)